top of page

(Scroll naar beneden voor Nederlandstalige versie)

4. THE RED PILLAR OF LIGHT &

THE GREAT RED WAY/RAY
MONTHLY INTEGRATION & GRID CULTIVATION 
INTO AUTHENTICITY LVING IN LIGHT/LITE

sea-205717_1920.jpg

Gifting Individual: 144€

PayPal ButtonPayPal Button

Gifting Family Units: 233€

PayPal ButtonPayPal Button

2023 is about continuously moving the Mind and Body through a 30-day shift. Every month the Light Regions or Cities of living LIGHT/LITE  bring through new frequencies into the Body to convert the Biology of the old astral Body or Soul into Waves of Light where the heart, lungs, muscles, blood and nerves release the manipulated soul level, the DNA being transmuted from lifeless cells that cause aging to LIVING LIGHT Particles that merge your frequency and vibration as  all consists of electronic energy that gradually restores the connection into the Living Light Worlds or our origins.

 

As everything in the Universe has been going through a lot of repair and restructuring, so all old alignments that were based on the soul level are also falling away. Many are still swimming in those literally old frequencies of the SOUL BECAUSE THIS APPEARS THE ONLY TO BE THE ONLY THING PEOPLE UNDERSTAND as it was embedded by the dark forces so you wouldn't get ahead. We clearly put a point behind this.

 

There are a lot of people who now want to flow and move forward and are therefore also open to BRIDGING THE LIGHT BRIDGE INTO THE LIVING LIGHT WORLDS. ANYONE WHO KEEPS MUDGING ON IN THE SOUL WILL SOONER OR LATER FEEL STUCK ON A LARGER LEVEL BECAUSE THERE IS SIMPLY NOTHING TO LIVE FOR, THE SOUL = THE MATRIX! and all its duality.

 

We are flowing into the new threefold (no longer dual ) Global Light Network that opens up that tremendous creative potential in the brain,  and invites the glandular system to transition into LIGHT BIOLOGY VERSUS THE MANIPULATED BIOLOGY OF THE MATRIX.

 

Many feel this is becoming a must to raise your vibe on a daily basis where the soul/ego ear is unleashed once and for all. Eventually you heal yourself daily and bring this whole miserable current to an end.

 

THE SOUL NOW HAS ITS FINAL INCARNATION: it can choose to reside here for the next hundred years and participate in the switch into light earth or people can choose to move on to even lower realms. ​ The reason why these intense Trainings are offered is simply because it is an easy way to go through a 30-day process where you get to know all Light Rays in detail and therefore apply them. It is truly wonderful to go through such a deep shift every month and experience daily results where you begin to realse that the old world is really ending. With these alignments you can also EXPECT new life, new ideas, new creativity and attraction.

For the Advanced courses "Rise &Vibe" + "The Elements series, it is being suggested to be aligned into the Light Realms in which the chakra system has been replaced by the Pillar of Light and knowledge about the Crystalline Grids has been activated.

Should you have the intent to move with these monthly alignments throughout 2023 and allow huge shifts during this year, I would suggest to prepare with the Simple Alignments into the pillar of Light, or The Eternal Healer that includes the initiation into the Crystalline Grids and becoming an Eternal Healer or the Bigger online course that brings through all the settings you need to move into Light Body which Alchemy & Self Mastery

1. You will receive the Alignment of the Universal RED RAY BODY, THE ELESTIAL RED RAY BODY and the Healing Alignments necessary to bring the GREAT REDWAY ALL THE WAY THROUGHOUT ALL DIMENSIONS

 

​​ALL THESE ALIGNMENTS WILL BE RECORDED ON VIDEO'S

2 YOU WILL RECEIVE 3VIDEO LINKS OF APPROX 1 HOUR X 3: THEY WILL OFFER THE OPTION TO ALWAYS OPEN THE TEXT OR TRANSCRIPT CONNECTED TO THE ALIGNMENTS

EVERY ALIGNMENT CAN BE SET IN THE LANGUAGE OF YOUR CHOICE!

​THE MOVEMENT FROM SOUL  INTO SPIRIT WILL BE BEAUTIFUL AND INTENSE 

& REASON WHY THE 30 DAYS TRANSITION IS NEEDED.

EVERY MONTH A NEW RAY WILL BE ADDRESSED

THESE ALIGNMENTS WILL PROVIDE A LOT OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND

PRACTICAL APPLICATION as a way to defeat the OLD WORLDS ONCE AND FOR ALL.

HEADLINES OF THE RED RAY

* THE RED RAY UNIVERSAL GATE AND ELESTIAL EMBODIMENT FEATURES UNLIMITED LIGHT GROUND RESOURCES ALL THE WAY BACK INTO IMMORTALITY. These Electronic Charges will be felt quite differently in the body and the brain

* INITIATION

* SELF SUFFICIENCY

*INNER AUTHORITY

*INTERNAL LEADERSHIP

* UNIQUENESS IN SELF MASTERY

*SELF ORGANISED

* INDIVIDUAL SELF POWER

*THE WIRE

*CRYSTAL CLEAR MESSAGING SYSTEM

* Crystal clear VISON-ARIES

*DENSE DATA BLOCKAGES REMOVAL

*THE POWER OF THE WORD BRINGING THROUGH

THE NETWORK OF MANIFESTING THROUGH

SELF REALISATION

Gifitng Individual: 144€

Gifitng Family Units: 233€

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button

 Dear Customer, As the Banking systems are  crashing, paypall also changed its policies while it is becoming very expensive, I do offer "WISE", "WESTERN UNION" AND BANK TRANSFER AS WELL!to avoid huge paypal transfer fees Download document with instruction.

4. DE RODE PILLAAR VAN LICHT 
MAANDELIJKS INTEGRATIE & OMSCHAKELING VAN DE ZIEL NAAR
DE GEEST EN LEVEN IN AUTHENTICITEIT

sea-205717_1920.jpg

2023 Gaat erom om het Brein en het Lichaam continue door een 30-dagen shift te brengen. Iedere maand brengen de Licht Gebieden of Steden nieuwe frequenties in het Lichaam om de Biologie van het oude astrale Lichaam of de Ziel om te zetten in Licht Golven waarbij hart, longen, spieren, bloed en zenuwen het gemanipuleerde ziele-niveau loslaat, waarbij het DNA getransmuteerd wordt van levensloze cellen die veroudering teweeg brengen naar LEVENDE LICHTDEELTJES die jouw frequentie en vibratie laten samensmelten aangeien wij allen bestaan uit elektronische energie die de verbinding met de Levende Licht Werelden of onze oorsprong stilaan herstelt. Aangezien alles in het Universum doorheen heel wat reparatie en herstructurering is gestroomd vallen dus ook alle oude afstemmingen die op het ziel-niveau gebaseerd waren weg. Velen zwemmen nog in die letterlijk oude frequenties van de ZIEL OMDAT DIT BLIJKBAAR HET ENIGSTE I WT GOED IN HET HOOFD GEDRUKT WERD  zodat je maar nit vooruit zou komen. Hier zetten wij duidelijk een punt achter. Er zijn heel wat mensen die nu in een versnelling wensen te stromen en dus ook open staan om de BRUG TE SLAAN IN DE LEVENDE LICHTWERELDEN. IEDEREEN DIE BLIJFT VOORTMODDEREN IN DE ZIEL ZAL ER VROEG OF LAT AAN BEZWIJKEN OMDAT ER doodéénvoudig NIETS IS OM VOOR TE LEVEN, DE ZIEL = de MATRIX! en al haar dualiteit. Wij stromen in het nieuwe drievoudige (niet meer tweevoudig of duaal) in Wereldwijde Lichtnetwerk dat dat enorme creatieve vermogens opent in het brein waardoor het klieren stelsel klaargemaakt wordt om over te schakel in LICHT BIOLOGY VERSUS DE GEMANIPULEERDE BIOLOGIE VAN DE MATRIX.  Velen voelen dat dit een must wordt om je vibe dagelijks te verhogen waarbij de ziel/ego oor eens en altijd losgemaakt wordt. Uiteindelijk heal je dan jezelf dagelijks uit en breng je deze hele ellendige stroming to een einde. DE ZIEL HEEFT NU HAAR LAATSTE INCARNATIE: zij kan kiezen om hier te verblijven voor de komende honderden jaren en mee te werken aan de omschakeling naar licht aarde of mensen kunnen verkiezen om over te gaan naar nog lagere gebieden. 

Reden waarom deze intense Trainingen worden aangeboden is simpelweg omdat het een makkelijk manier is om door een 30-dagen proces is waarbij je alle Lichtstralen tot in detail leert kennen en dus ook toepassen.

Het is waarlijk zalig om maandelijks doorheen zo een diepe shift te gaan en dagelijks resultaten te ondervinden waarbij je begint te beseffen dat de oude wereld echt wel aan het vergaan is. Met deze afstemmingen komt uiteraard ook een nieuw leven, nieuw ideeën, nieuwe creativiteit en aantrekkingskracht.

1. U ontvangt 1 video of mp4 met een volledige set-up van het kristalraster VERBONDEN MET DE RODE STRAAL en hoe u zich kunt afstemmen op de huidige straal terwijl u kristallen binnenbrengt die synchroon afstemmen op de Grid-opstelling en andere elementen.​ ​

 

2. Je ontvangt 1 video of mp4 voor de Healing Modems die zijn aangesloten op een bepaalde straal en leert wat voor soort bewustzijn het draagt, hoe het wordt toegepast, wat je ermee kunt doen. 

 

​ 3. Je ontvangt de Uitlijning van de Universele RODE Straal, de Elestial RODE Straal en de Helende Uitlijningen

 

AL DEZE UITLIJNINGEN WORDEN OPGENOMEN OP EEN MP4 , ER WORDEN 3 VIDEOLINKEN VERZONDEN: ZE ZULLEN DE OPTIE BIEDEN OM ALTIJD DE TEKST OF HET TRANSCRIPT TE OPENEN DAT VERBONDEN IS MET DE UITLIJNINGEN ELKE UITLIJNING KAN WORDEN INGESTELD IN DE TAAL VAN UW KEUZE! ​ ​Nederlands, Engels, Frans, Spaans ...

 

DE BEWEGING VAN ZIEL NAAR GEEST ZAL MOOI EN INTENS ZIJN & REDEN WAAROM DE OVERGANG VAN 30 DAGEN NODIG IS. ELKE MAAND WORDT EEN NIEUWE STRAAL GEADRESSEERD DEZE AFSTEMMINGEN ZULLEN VEEL INFORMATIE, KENNIS EN PRAKTISCHE TOEPASSING als een manier om de OUDE WERELDEN EENS EN VOOR ALTIJD te verslaan. ​ De Grote Witte Weg is een noodzaak om elke andere straal te integreren, aangezien je zult leren hoe deze straal elke straal in je Lichtlichaam ondersteunt en waarom de Christus/Boeddha-fusie doorkomt als een gloednieuwe studie in EEUWIG LEVEN OP DE PLANEET .​

DEZE UITLIJNINGEN ZULLEN VEEL INFORMATIE, KENNIS EN PRAKTISCHE TOEPASSING VERSTREKKEN als een manier om de OUDE WERELDEN voor eens en voor altijd te verslaan. ​

 

Geniet ervan! ​

HOOFDLIJNEN

DE RODE STRAAL EN UNIVERSELE POORT EN DE HEMELSE UITVOERINGSVORM BESCHIKT OVER ONBEPERKTE LICHT GRONDBRONNEN

Deze elektronische ladingen zullen heel anders worden gevoeld in het lichaam en de hersenen:

​ * INITIATIE

* ZELFVOORZIENING

*INNERLIJKE AUTORITEIT

*INTERN LEIDERSCHAP

*UNIEK IN ZELFBEHEERSING

*ZELF GEORGANISEERD

* INDIVIDUELE ZELFKRACHT

*DE DRAAD

*KRISTALHELDER BERICHTEN SYSTEEM

* Kristalheldere VISON-ARIES/VISIE

* ONTHECHTINGEN VAN BLOCKADES DOORMIDDEL VAN CODES

*DE KRACHT VAN HET WOORD DOOR HET NETWERK VAN MANIFESTATIE EN ZELF REALISATIE

 

 Dear Customer, As the Banking systems are  crashing, paypall also changed its policies while it is becoming very expensive, I do offer "WISE", "WESTERN UNION" AND BANK TRANSFER AS WELL!to avoid huge paypal transfer fees Download document with instruction.
bottom of page